Ôn Thi Đại Học Môn Toán (HTV4)

Thảo luận trong 'Bài giảng online' bắt đầu bởi nmh1223, 16 Tháng năm 2009.

 1. nmh1223

  nmh1223 Administrator Staff Member

  BÀI 01+02 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/CT-KHAC/OTDH2009/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 01+02 - PHUONG TRINH MAT PHANG(P1+2).wmv[/MVIDEO]

  BÀI 03+04 - NGUYÊN HÀM
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/CT-KHAC/OTDH2009/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 03+04 - NGUYEN HAM.wmv[/MVIDEO]

  BÀI 05+06
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 05+06 - PHUONG TRINH MAT PHANG(P3+4)-0.wmv[/MVIDEO]

  BÀI 07+08
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 07+08 - CONG THUC TICH PHAN TUNG PHAN CHO NGUYEN HAM-0.wmv[/MVIDEO]

  BÀI 09+10
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 09+10 - DUONG THANG TRONG KHONG GIAN (P1+2).wmv[/MVIDEO]

  BÀI 11+12 - TÍCH PHÂN VÀ PHÉP ĐỔI BIẾN SỐ
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 11+12 - TICH PHAN VA PHEP DOI BIEN SO.wmv[/MVIDEO]

  BÀI 13+14
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 13+14 - DUONG THANG TRONG KHONG GIAN(P3+4)-0.wmv[/MVIDEO]

  BÀI 15+16
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 15+16 - PHUONG PHAP DOI BIEN SO TRONG TICH PHAN-0.wmv[/MVIDEO]

  BÀI 17+18
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 17+18.wmv[/MVIDEO]

  BÀI 19+20
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 19+20.wmv[/MVIDEO]

  BÀI 21+22
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 21+22.wmv[/MVIDEO]

  BÀI 23+24
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 23+24.wmv[/MVIDEO]

  BÀI 25+26
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 25+26.wmv[/MVIDEO]

  BÀI 27+28
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 27+28.wmv[/MVIDEO]

  BÀI 29+30
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 29+30.wm[/MVIDEO]

  BÀI 33+34
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 33+34.wmv[/MVIDEO]

  BÀI 35+36
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 35+36.wmv[/MVIDEO]
  NPBT_B5 thích bài này.
 2. nmh1223

  nmh1223 Administrator Staff Member

  Ðề: Ôn Thi Đại Học Môn Toán (HTV4)

  Bổ sung:
  Bài 37+38:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 37+38.wmv[/MVIDEO]
  Bài 39+40:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 39+40.wmv[/MVIDEO]
  Bài 41+42:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 41+42.wmv[/MVIDEO]
  Bài 43+44:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 43+44.wmv[/MVIDEO]
  Bài 45+46:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 45+46.wmv[/MVIDEO]
  Bài 47+48:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 47+48.wmv[/MVIDEO]
  Bài 49+50:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 49+50.wmv[/MVIDEO]
  Bài 51+52:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 51+52.wmv[/MVIDEO]
  Bài 53+54:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/CT-KHAC/OTDH2009/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 53+54.wmv[/MVIDEO]
  Bài 55+56:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/CT-KHAC/OTDH2009/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 55+56.wmv[/MVIDEO]
  Bài 57+58:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 57+58.wmv[/MVIDEO]
  Bài 59+60:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 59+60.wmv[/MVIDEO]
  Bài 61+62:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 61+62.wmv[/MVIDEO]
  Bài 63+64:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 63+64.wmv[/MVIDEO]
  Bài 65+66:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 65+66.wmv[/MVIDEO]
  Bài 67+68:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 67+68.wmv[/MVIDEO]
  Bài 69+70:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 69+70.wmv[/MVIDEO]
  Bài 71+72:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 71+72.wmv[/MVIDEO]
  Bài 73+74:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 73+74.wmv[/MVIDEO]
  Bài 75+76:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 75+76.wmv[/MVIDEO]
  Bài 77+78:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 77+78.wmv[/MVIDEO]
  Bài 79+80:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH 2009 - TOAN HOC - BAI 79+80.wmv[/MVIDEO]
  Bài 81+82:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE/ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH2008 TOAN HOC 81+82.wmv[/MVIDEO]
  Bài 83+84:
  [MVIDEO]http://media2.goldtimevn.com/APPFILE//ONTHIDAIHOC/OTDH - Toan/OTDH2008 TOAN HOC 83+84.wmv[/MVIDEO]
  maiduchuy thích bài này.
 3. maiduchuy

  maiduchuy New Member

  Ðề: Ôn Thi Đại Học Môn Toán (HTV4)

  Cam on ban nha ! Ban that tot !:12: Minh dang on thi ma tim duoc cai nay` thi qua tot rui`

Chia sẻ trang này