Một số kiến thức cơ bản trong Hình học không gian

Thảo luận trong 'Hình học không gian' bắt đầu bởi sweet_dream4818, 26 Tháng hai 2010.

 1. sweet_dream4818

  sweet_dream4818 Giấc mơ ngọt ngào Staff Member

  I Đường thẳng và mặt phẳng

  1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (cách 1)
  Phương pháp :
  - Tìm điểm chung của 2 mặt phẳng
  - Đường thẳng qua hai điểm chung đó là giao tuyến của hai mặt phẳng

  Chú ý : Để tìm điểm chung của hai mặt phẳng ta thường tìm hai đường thẳng đòng phẳng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng đó . Giao điểm , nếu có của hai đường thẳng này chính là điểm chung của hai mặt phẳng .

  2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
  Phương pháp :
  Để tìm giao điểm của đường thẳng a và mặt phẳng (P) , ta tìm trong (P) một đường thẳng c cắt A tại điểm A nào đó thì A là giao điểm của a và (P) .

  Chú ý : Nếu c chưa có sẵn thì ta chọn một mặt phẳng (Q) qua a và lấy c là giao tuyến của (P) và (Q) .

  3. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng , chứng minh 3 đường thẳng đồng quy .
  Phương pháp :
  - Muốn chứng minh 3 điểm thẳng hàng ta chứng minh 3 điểm đó là các điểm chung của hai mặt phẳng phân biệt.Khi đó chúng sẽ thẳng hàng trên giao tuyến của hai mặt phẳng đó .
  - Muốn chúng minh 3 đường thẳng đồng quy ta chứng minh giao điểm của hai đường nàylà điểm chung của hai mặt phẳng mà giao tuyến là đường thẳng thứ ba .

  4. Tìm tập hợp giao điểm của hai đường thẳng di động
  Phương pháp :
  M là giao điểm của hai đường thẳng di động d và d' . Tìm tập hợp các điểm M.
  * Phần thuận : Tìm hai mặt phẳng cố định lần lượt chứa d và d'. M di đọng trên giao tuyến cố định của hai mặt phẳng đó .
  * Giới hạn (nếu có)
  * Phần đảo
  Chú ý : nếu d di động nhưng luôn qua điểm cố định A và cắt đường thẳng cố định a không qua A thì d luôn nằm trong mặt phẳng cố định (A,a)

  5. Thiết diện
  Thiết diện của hình chóp và mặt phẳng (P) là đa giác giới hạn bởi các giao tuyến của (P) với các mặt hình chóp .
  Phương pháp :
  Xác định lần lượt các giao tuyến của (P) với các mặt của hình chóp theo các bước sau :
  - Từ điểm chung có sẵn , xác định giao tuyến đầu tiên của (P) với một mặt của hình chóp (Có thể là mặt trung gian)
  - Cho giao tuyến này cắt các cạnh của mặt đó của hình chóp ta sẽ được các điểm chung mới của (P) với các mặt khác . Từ đó xác định được các giao tuyến mới với các mặt này .
  - Tiếp tục như thế cho tới khi các giao tuyến khép kín ta được thiết diện .
  II .Đường thẳng song song

  1. Chứng minh hai đường thẳng song song
  Phương pháp :
  Có thể dùng một trong các cách sau :
  - Chứng minh hai đường thẳng đó đồng phẳng , rồi áp dụng phương pháp
  chứng minh song song rong hình học phẳng (như tính chất đường trung
  bình, định lý đảo của định lý Ta-lét ...)
  - Chứng minh hai đường thẳng đó cùng song song song với đường thẳng thứ 3.
  - Áp dụng định lý về giao tuyến .

  2 . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (cách 2 / dạng 1)
  Thiết diện qua một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước .
  Phương pháp :
  * Tìm một điểm chung của hai mặt phẳng
  * Áp dụng định lý về giao tuyến để tìm phương của giao tuyến (tức chứng minh giao tuyến song song với một đường thẳng đã có)
  Giao tuyến sẽd là đường thẳng qua điểm chung và song song với đường thẳng ấy .
  Ghi chú : Ta có 2 cách để tìm giao tuyến :
  Cách 1(2 điểm chung) và cách 2 (1 điểm chung + phương giao tuyến) ta
  thường sử dụng phối hợp 2 cách khi xác định thiết diện của hình chóp .

  3 . Tính góc giữa hai đường thẳng a,b chéo nhau.
  Phương pháp :
  Tính góc :
  Lấy điểm O nào đó .
  Qua O dựng a' // a và b' // b
  Góc nhọn hoặc góc vuông tạo bởi a',b' gọi là góc giữa a và b .
  Tính góc : Sử dụng tỉ số lượng giác của góc trong tam giác vuông hoặc dùng định lý hàm số côsin trong tam giác thường .

  III . Đường thẳng song song với mặt phẳng
  1. Chứng minh đường thẳng d song song với mặt phẳng P
  Phương pháp :
  Ta chứng minh d không nằm trong (P) và song song với đường thẳng a chứa trong (P) .
  Ghi chú : Nếu a không có sẵn trong hình thì ta chọn một mặt phẳng (Q) chứa d và lấy a là giao tuyến của (P) và (Q) .

  2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng(Cách 2 / dạng 2)
  Thiết diện song song với một đườc thẳng cho trước
  Phương pháp :
  Nhắc lại một hệ quả : Nếu đường thẳng d song song với một mặt phẳng (P)
  thì bất kỳ mặt phẳng (Q) nào chứa d mà cắt (P) thì sẽ cắt (P) theo giao
  tuyến song song với d .
  Từ đây xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng song song
  với một hoặc hai đường thẳng cho trước theo phương pháp đã biết .

  IV. Mặt phẳng song song
  1. Chứng minh hai mặt phẳng song song
  Phương pháp :
  * Chứng minh mặt phẳng này chứa hai đường thẳng cắt nhau lần lượt song
  song với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng kia .
  Chú ý :Sử dụng tính chất


  ta có cách thứ 2 để chưngs minh đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) .

  2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (cách 2 / dạng 3)
  Thiết diện cắt bởi một mặt phẳng song song với một mặt phẳng cho trước .
  Phương pháp :
  - Tìm phương của giao tuyến của hai mặt phẳng bằng định lý về giao
  tuyến :"Nếu hai mặt phẳng song song bị cắt bởi một mặt phẳng thứ ba thì
  hai giao tuyến song song với nhau " .
  - Ta thường sử dụng định lý này để xác định thiết diện của hình chóp
  cắt bởi một mặt phẳng song song với một mặt phẳng cho trước theo phương
  pháp đã biết .
  - Chú ý : Nhớ tính chất

  Sưu tầm​
   
 2. sweet_dream4818

  sweet_dream4818 Giấc mơ ngọt ngào Staff Member

  Ðề: Một số kiến thức cơ bản trong Hình học không gian

  V. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

  1. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
  Chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau
  Phương pháp :
  * Chứng minh đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P)
  - Chứng minh a vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau chứa trong (P).
  - Chứng minh a song song với đường thẳng b vuông góc với (P) .
  * Chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau .
  - Chứng minh hai đường thẳng này vuông góc với một mặt phẳng chứa đường thẳng kia .
  - Nêú hai đường thẳng ấy cắt nhau thì có thể áp dụng các phương pháp chứng minh vuông góc đã học trong hình học phẳng .

  2. Thiết diện qua 1 điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước .
  Cho khối đa diện (S) , ta tìm thiết diện của (S) với mặt phẳng (P) , (P)
  qua điểm M cho trước và vuông góc với một đường thẳng d cho trước .
  - Nếu có hai đường thẳng cắt nhau hay chéo nhau a,b cùng vuông góc với d thì :
  (P) // a (hay chứa a)
  (P) // b (hay chứa b)
  Phương pháp tìm thiết diện loại này đã được trình bày ở những bài trên .
  - Dựng mặt phẳng (P) như sau :
  Dựng hai đường thẳng cắt nhau cùng vuông góc với d , trong đó có ít nhất một đường thẳng qua M .
  mặt phẳng được xác định bởi hai đường thẳng trên chính là (P) .
  Sau đó xác định thiết diện theo phương pháp đã học .

  VI. Đường vuông góc và đường xiên

  Dựng đường thẳng qua một điểm A cho trước và vuông góc với mặt phẳng (P) cho trước .
  Tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
  Phương pháp :
  Thực hiện các bước sau :
  *Chọn trong (P) một đường thẳng d, rồi dựng mặt phẳng (Q) qua A vuông góc với d (nên chọn d sao cho (Q) dễ dựng ).
  *Xác định đường thẳng
  * Dựng AH vuông góc với c tại H
  - Đường thẳng AH là đường thẳng qua A vuông góc với (P) .
  - Độ dài của đoạn AH là khoảng cách từ A đến (P)
  Chú ý :
  - Trước khi chọn d và dựng (Q) nên xét xem d và (Q) đã có sẵn trên hình vẽ chưa.
  - Nếu đã có sẵn đường thẳng m vuông góc với (P), khi đó chỉ cần dựng Ax // m thì
  - Nếu AB // (P) thì d(A,(P)) = a(B, (P))
  - Nếu AB cắt (P) tại I thì d(A,(P) : d(B, (P)) = IA : IB


  VII. Mặt phẳng vuông góc

  1. Nhị diện góc giữa hai mặt phẳng
  Khi giải các bài toán liên quan đến số đo nhị diện hay góc giữa hai mặt
  phẳng thì ta thường xác định góc phẳng của nhị diện. Nếu góc này chưa
  có sẵn trên hình ta có thể dựng nó theo phương pháp dưới đây .
  Phương pháp :
  - Tìm cạnh c của nhị diện (giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) chứa hai mặt của nhị diện )
  - Dựng một đoạn thẳng AB có hai đầu mút ở trên hai mặt của nhị diện và vuông góc với một mặt của nhị diện .
  - Chiếu vuông góc A ( hay B ) trên c thành H .
  ta được là góc phẳng của nhị diện .
  Chú ý :
  - Nếu đã có một đường thẳng d cắt hai mặt của nhị diện tại A, B và
  vuông góc với cạnh c của nhị diện thì ta có thể dựng góc phẳng của nhị
  diện đó như sau ; Chiếu vuông góc A ( hay B hay một điểm trên AB ) trên
  c thành H . Khi đó là góc phẳng của nhị diện .
  - Nếu hai đường thẳng a , b lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng (P), (Q) thì .
  - Nếu hai mặt của nhị diện lần lượt chứa hai tam giác cân MAB và NAB có
  chung đáy AB thì ( I là trung điểm của AB ) là góc phẳng của nhị diện
  đó .

  2. Mặt phân giác của nhị diện , cách xác định mặt phân giác .
  Phương pháp :
  C1 :
  - Tìm một góc phẳng của nhị diện .
  - Mặt phân giác của nhị diện là mặt qua cạnh c của nhị diện và phân giác Ot của góc phẳng xOy .
  C2 :
  - Tìm một điểm A cách đều hai mặt của nhị diện .
  - Mặt phân giác của nhị diện trên là mặt qua A và cạnh c của nhị diện .

  3. Mặt phẳng vuông góc
  Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .

  * Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc .
  Phương pháp :
  - Cách 1 : Chứng minh mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia .
  - Cách 2 : chứng minh góc giữa hai mặt phẳng có số đo bằng 90 .

  * Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .
  - Cách 1 : Chứng minh a vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau chứa trong (P) .
  - Cách 2 : Chứng minh a song song với đường thẳng b vuông góc với (P) .
  - Cách 3 : Chứng minh a là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC với A, B, C thuộc (P) .
  - Cách 4 : Sử dụng định lý : " Nếu a chứa trong một mặt phẳng (Q) vuông
  góc với (P) và a vuông góc với giao tuyến của (P) và (Q) thì a vuông
  góc với (P) " .
  - Cách 5 : Sử dụng định lý : " Nếu a là giao tuyến của hai mặt phẳng cùng vuông góc với (P) thì a vuông góc với (P) " .

  4. Xác định mặt phẳng chứa một đường thẳng và vuông góc với một mặtphẳng . Thiết diện .
  Cho trước mặt phẳng (P) và đường thẳng a không vuông góc với (P) . Xác định mặt phẳng (Q) chứa a và vuông góc với (P) .
  Phương pháp :
  - Từ một điểm trên a dựng b vuông góc với (P) thì (Q) là mặt phẳng (a, b) .
  Chú ý : Nếu có đường thẳng thì (Q) // d hay (Q) chứa d .

   
 3. ho8qma1w

  ho8qma1w New Member

  Trung tâm dạy kèm lớp 8 các môn
  Nhóm giáo viên nam nữ của Văn phòng giới thiệu hiện là giáo viên, sinh viên tôt tuyển chọn tại các trường ĐH Trung học phổ thông lớn tại Hà Nội như ĐH Sư Phạm, ĐH Bách Khoa, THPT Phan Bội Châu,…
  >>> Gia su lop 3
  phương pháp sư phạm giáo trình hiệu quả, lý thuyết kết hợp nhuần nhuyễn cộng thực hành trong tại chỗ học, bám chặt báo bài từng em nâng cao kiến thức cho từng học sinh mất gốc, nâng cao học trò trường chuyên.
  [​IMG]
  Người dạy của chúng tôi:
  - Bám sát giáo trình cho học viên yếu kém, phát huy thêm HS giỏi.
  >>> Gia su lop 5
  - Tăng cường giáo trình học tập cộng niềm ham môn học
  - Dạy từng học trò hoặc Giảng dạy theo nhóm
  - Luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 trường dân lập, trường chuyên.
  - Dạy học sinh các lớp 1-12 , các môn: Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh…

  Nhận dạy kèm các em mất căn bản, yếu, kém lấy lại kiến thức nhanh chóng.Với phương châm không chỉ truyền đạt cho học sinh về mặt tri thức mà còn giáo dục những phẩm chất tốt đẹp giúp các em phát triển một cách toàn diện cả về tri thức và đạo đức tạo tiền đề cho thành công vượt bậc trong tương lai.
  Tập thể giáo viên nam nữ dạy kèm tất cả các quận huyện tại Đà Nẵng, Gia su lop 7 sẽ cam kết chất lượng bằng những bài thẩm tra định kì cụ thể và đưa lại với phụ huynh khi cần.
  Nếu phụ huynh còn phân vân về hiệu quả thì trung tâm sẽ đưa Gia su lop 10 đến tận nhà dạy tất cả các quận tại hà Nội dạy kèm 1 đến 2 buổi miễn phí.
  >>> Xem thêm https://www.facebook.com/TrungTamGiaSuTaiNangTphcm/posts/713668072022383
  0906 549 387 ( Thầy Linh )[/list]
   
 4. Riou_Nanami

  Riou_Nanami New Member

 5. pro_seo79

  pro_seo79 Member

  www.suachuamaytinh79.com Là trung tâm sửa chữa máy tính thuộc Công ty Phùng Gia. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến máy tính như: Sửa chữa laptop, Sửa chữa laptop lấy ngay, Sửa chữa máy in, Sửa chữa máy Fax, Sửa chữa máy photocoppy, Sửa chữa máy đếm tiền...cung cấp các linh kiện laptop, linh kiện máy tính, linh kiện máy in, linh kiện máy photocoppy, linh kiện máy fax và các phụ kiện cho máy tính giá rẻ. Với hơn 5 năm trong nghề và phát triển Phùng Gia đã và đang khẳng định mình trên thị trường và cung cấp linh, phụ kiện máy tính và các thiết bị tin học cùng với dịch vụ sửa máy tính chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.
   
 6. VuTienGroup6868

  VuTienGroup6868 New Member

  ĐỊA CHỈ SỬA ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH BẢNG LENOVO UY TÍN TẠI HÀ NỘI
  VỚI NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH BẢNG NÓI CHUNG. ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH BẢNG LENOVO NÓI RIÊNG, SKMOBILE DÁM KHẢNG ĐỊNH SẼ ĐEM LẠI NHỮNG SẢN PHẨM TỐT NHẤT, DỊCH VỤ TỐT NHẤT LÀM HÀI LÒNG QUÝ KHÁCH.
  CHI TIẾT: http://goo.gl/Cca884

  GỌI NGAY BÂY GIỜ ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI TỐT NHẤT.
  ► HOTLINE: 0938 269 866
  ► Địa chỉ: 130 Thái Hà - Q.Đống Đa - Hà Nội
  ► Fapage Sửa Chữa: suachuadienthoaigiatot
  Hiện nay điện thoại, máy tính bảng LENOVO không còn gì là xa lại với tất cả mọi người yêu công nghệ, trong quá trình sử dụng điện thoại nếu bạn vô tình gặp lỗi với chân sạc điện thoại, máy tính bảng LENOVO thì bạn đừng lo lắng.

  Nếu trong quá trình sử dụng điện thoại, máy tính bảng LENOVO của bạn sạc không vào? Điện thoại, máy tính bảng LENOVO của bạn cắm cable máy tính ko nhận? Hay bạn đã đi sửa chỗ khác mà không được!
  Bạn đang mất thời gian tìm nơi SỬA CHÂN SẠC ĐIỆN THOẠI LENOVO ở đâu uy tín?

  Với hàng loạt câu hỏi đặt ra như:

  Sửa chân sạc điện thoại, máy tính bảng LENOVO ở đâu uy tín, chuyên nghiệp
  Sửa chân sạc điện thoại, máy tính bảng LENOVO chất lượng, giá rẻ hợp lý, ở đâu, mua bán ở đâu đảm bảo, tốt nhất
  Sửa chân sạc điện thoại, máy tính bảng LENOVO

  Nếu chiệc điện thoại, máy tính bảng LENOVO yêu quý của bạn gặp phải 1 trong các lỗi trên khiến bạn vô cùng lo lắng và hoang mang, không biết nên sửa chân sạc điện thoại, máy tính bảng LENOVO ở đâu uy tín, hãy đến với Trung tâm bảo hành và sửa chữa SKMOBILE để được thay chân sạc điện thoại, máy tính bảng LENOVO tại Hà Nội với giá tốt nhất.
  Tại SKMOBILE chúng tôi đang là đơn vị duy nhất tại HN có thể giải quyết được tất cả các lỗi liên quan đến chân sạc điện thoại, máy tính bảng LENOVO.

  Các dịch vụ của SKMOBILE cho dòng máy LENOVO:

  ★ Sửa chân sạc Oppo Neo 3 R831K
  ★ Sửa chân sạc Oppo Neo 5
  ★ Sửa chân sạc Oppo Find 3 X905
  ★ Sửa chân sạc Oppo Find 5 X909
  ★ Sửa chân sạc Oppo Find 5 Mini R827
  ★ Sửa chân sạc Oppo Find 7
  ★ Sửa chân sạc Oppo Find 7A X9006
  ★ Sửa chân sạc Oppo Find 7 FHD
  ★ Sửa chân sạc Oppo Find 7 X9076
  ★ Sửa chân sạc Oppo N1 Mini N5111
  ★ Sửa chân sạc Oppo R1 R829T
  ★ Sửa chân sạc Oppo R3
  ★ Sửa chân sạc Oppo Find Mirror R819
  ★ Sửa chân sạc Oppo Find Piano R8113
  ★ Sửa chân sạc Oppo Find Muse R821
  ★ Sửa chân sạc Oppo Neo R831
  ★ Sửa chân sạc Oppo Find Clover R815
  ★ Sửa chân sạc Oppo Find Way S U707
  ★ Sửa chân sạc Oppo Joy R1001
  ★ Sửa chân sạc Oppo YoYo R2001
  ★ Sửa chân sạc Oppo Finder
  ★ Sửa chân sạc Oppo U705T Ulike 2
  ★ Sửa chân sạc Oppo Find Way U 7015
  ★ Sửa chân sạc Oppo R815T Real
  ...
  SKMOBILE:
  ☛ Hệ thống cửa hàng đã hoạt có kinh nghiệm lâu năm về dịch vụ sửa chữa và đã xây dựng được uy tín trên thị trường.
  ☛ Đội ngũ nhân viên nhiệt tình và tận tâm.
  ☛ Chi phí Sửa chữa cạnh tranh với chế độ bảo hành chu đáo.
  ☛ Quy trình làm việc rõ ràng và nghiêm túc.
  ☛ Sửa chữa và thay thế lấy ngay, quý khách có thể trực tiếp theo dõi quá trình thay thế.
  ☛ Linh kiện, phụ kiện trên chiếc máy của bạn được bảo vệ cẩn thận, hạn chế thấp nhất vấn đề trầy xước trong quá trình thay thế.
  ☛ Linh kiện thay thế đều là hàng zin, chính hãng.

  SKMOBILE: Khuyên bạn để đám bảo cho chân sạc điện thoại, máy tính bảng LENOVO được sử dụng đảm bảo lâu dài bạn hãy làm như sau:

  ☛ Hạn chế việc lắc cable khi rút ra khỏi máy (Một tay cần chắc máy, tay còn lại rút thẳng cable ra khỏi máy).
  ☛ Tránh cắm vào những nguồn điện không rõ ràng gây chập, cháy.
  ☛ Hạn chế tối đa việc dùng loại cable sạc kém chất lượng để kết nối với máy tính hoặc sạc pin.

  Thay chân sạc điện thoại, máy tính bảng LENOVO hãy đến với SKMOBILE để cảm nhận sự hết lòng chăm sóc khác hàng và chất lượng sản phẩm của chúng tôi.
   

Chia sẻ trang này