Bài tập este - lipit

Thảo luận trong 'Hóa hữu cơ' bắt đầu bởi sweet_dream4818, 27 Tháng bảy 2009.

 1. sweet_dream4818

  sweet_dream4818 Giấc mơ ngọt ngào Staff Member

  [1/ Cho este X có CTPT [LATEX]C_4H_6O_2[/LATEX]. X thuộc dãy đồng đẳng nào?
  a. no, đơn chức, mạch hở
  b. Không no, đơn chức, mạch hở
  c. no, đơn chức, mạch vòng
  d. Đơn chức, không no mạch hở hoặc đơn chức no mạch vòng
  2/ Ứng với CTPT [LATEX]C_4H_8O_2[/LATEX] có bao nhiêu đồng phân đơn chức?
  a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
  3/ Thủy phân 1 mol este X cần 2 mol KOH. Hỗn hợp sản phẩm thu được gồm glixerol, axit axetic và axit propionic. Có bao nhiêu CTCT thỏa mãn với X?
  a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
  5/ P.V.A là tên gọi của hợp chất có CTPT là:
  a. [LATEX][-CH_2-CH(OCO-CH_3)-]_n [/LATEX]
  b.[LATEX] [-CH_2-CH(COO-CH_3-)-]_n[/LATEX]
  c. [LATEX][-CH_2-C(CH_3)(OCO-CH_3)-]_n [/LATEX]
  d. [LATEX][-CH_2-C(CH_3)(COO-CH_3)-]_n[/LATEX]
  5/ cho các chất ancol etylic (1), axit axetic (2), nước (3), metyl fomiat (4). Dãy nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự nhiệt độ sôi của các chất tằng dần?
  a. (1) < (2) < (3) < (4)
  b. (4) < (3) < (2) < (1)
  c. (4) <(1) <(3) < (2)
  d. (4) < (3) < (1) < (2)
  6/ đặc điểm chung của phản ứng este hóa là:
  a. chậm ở nhiệt độ thường
  b. nhanh ở nhiệt độ thường
  c. xảy ra hoàn toàn
  d. không thuận nghịch
  7/ thủy phân hoàn toàn 1 mol este ( có 1 loại nhóm chức ) sinh ra 3 mol một axit và 1 mol ancol. Este đó có công thức dạng:
  a. R(COOR’)[LATEX]_3[/LATEX]
  b. RCOOR’
  c. [LATEX]R(COO)_3[/LATEX]R’
  d.[LATEX](RCOO)_3[/LATEX]R’
  8/ thủy phân este [LATEX][-CH_2-CH(COO-C_2H_5]_n[/LATEX] trong môi trường axit thu được sản phẩm hữu cơ là:
  a. axit propionic và ancol etylic
  b. Axit acrilic và ancol etylic
  c. axit poli acrilic và ancol etylic
  d. Axit propionic và polivinylancol
  9/ cho este X là dẫn xuất của benzen có CTPT [LATEX]C_9H_8O_2[/LATEX]. biết X phản ứng với dd brom theo tỉ lệ mol 1:1, khi phản ứng với dd NaOH cho 2 muối và nước. CTCT có thể có của X là
  a. [LATEX]C_6H_5CH=CH-COOH [/LATEX]
  b. [LATEX]C_6H_5CH=CH-OOCH[/LATEX]
  c. [LATEX]C_6H_5-OOC-CH=CH_2[/LATEX]
  d. [LATEX]CH_2=CH-C_6H_4-COOH[/LATEX]
  10/ cho chất hữu cơ X thuần chức, mạch thẳng có CTPT [LATEX]C_6H_10O_4[/LATEX]. biết X không tác dụng với Na. khi X tác dụng với dd NaOH cho 1 muối và 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. CTCT có thể có của X là
  a. [LATEX]CH_3-OOC-CH_2-COO-C_2H_5 [/LATEX]
  b. [LATEX]CH_3-COO-CH_2-COO=C_2H_5 [/LATEX]
  c. [LATEX]CH_3-COO-CH_2-OCO-C_2H_5[/LATEX]
  d. [LATEX]CH_3-OOC-CH_2-OCO-C_2H_5[/LATEX]
 2. sweet_dream4818

  sweet_dream4818 Giấc mơ ngọt ngào Staff Member

  Ðề: Bài tập este - lipit

  1/ Cho este X có CTPT [LATEX]C_4H_6O_2[/LATEX]. X thuộc dãy đồng đẳng nào?
  a. no, đơn chức, mạch hở
  b. Không no, đơn chức, mạch hở
  c. no, đơn chức, mạch vòng
  d. Đơn chức, không no mạch hở hoặc đơn chức no mạch vòng
  2/ Ứng với CTPT [LATEX]C_4H_8O_2[/LATEX] có bao nhiêu đồng phân đơn chức?
  a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
  4/ P.V.A là tên gọi của hợp chất có CTPT là:
  a. [LATEX][-CH_2-CH(OCO-CH_3)-]_n [/LATEX]
  b.[LATEX] [-CH_2-CH(COO-CH_3-)-]_n[/LATEX]
  c. [LATEX][-CH_2-C(CH_3)(OCO-CH_3)-]_n [/LATEX]
  d. [LATEX][-CH_2-C(CH_3)(COO-CH_3)-]_n[/LATEX]

  6/ đặc điểm chung của phản ứng este hóa là:
  a. chậm ở nhiệt độ thường
  b. nhanh ở nhiệt độ thường
  c. xảy ra hoàn toàn
  d. không thuận nghịch

  8/ thủy phân este [LATEX][-CH_2-CH(COO-C_2H_5]_n[/LATEX] trong môi trường axit thu được sản phẩm hữu cơ là:
  a. axit propionic và ancol etylic
  b. Axit acrilic và ancol etylic
  c. axit poli acrilic và ancol etylic
  d. Axit propionic và polivinylancol
  9/ cho este X là dẫn xuất của benzen có CTPT [LATEX]C_9H_8O_2[/LATEX]. biết X phản ứng với dd brom theo tỉ lệ mol 1:1, khi phản ứng với dd NaOH cho 2 muối và nước. CTCT có thể có của X là
  a. [LATEX]C_6H_5CH=CH-COOH [/LATEX]
  b. [LATEX]C_6H_5CH=CH-OOCH[/LATEX]
  c. [LATEX]C_6H_5-OOC-CH=CH_2[/LATEX]
  d. [LATEX]CH_2=CH-C_6H_4-COOH[/LATEX]
  10/ cho chất hữu cơ X thuần chức, mạch thẳng có CTPT [LATEX]C_6H_10O_4[/LATEX]. biết X không tác dụng với Na. khi X tác dụng với dd NaOH cho 1 muối và 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. CTCT có thể có của X là
  a. [LATEX]CH_3-OOC-CH_2-COO-C_2H_5 [/LATEX]
  b. [LATEX]CH_3-COO-CH_2-COO=C_2H_5 [/LATEX]
  c. [LATEX]CH_3-COO-CH_2-OCO-C_2H_5[/LATEX]
  d. [LATEX]CH_3-OOC-CH_2-OCO-C_2H_5[/LATEX]

  Làm mấy bài dễ,để bài khó bà con giải chơi :15:
  Mà cũng hên xui ko biết đúng ko nữa,zero có ghé thì sửa dùm nhen
 3. thantang.pro9999

  thantang.pro9999 New Member

  Ðề: Bài tập este - lipit

  Câu 1 chọn D mới đúng chớ em (Các câu khác chưa xem nhưng chắc là đúng :D)
 4. sweet_dream4818

  sweet_dream4818 Giấc mơ ngọt ngào Staff Member

  Ðề: Bài tập este - lipit

  Em cũng chọn hên xui,mà cái đó cũng có mạch vòng nữa hợ,em đâu bít :))
 5. zero_flyer

  zero_flyer New Member

  Ðề: Bài tập este - lipit

  K chạy đâu mất rồi :(
  a,d ko phải là este, chất b sai hóa trị -> chọn c

  [/QUOTE]
 6. sweet_dream4818

  sweet_dream4818 Giấc mơ ngọt ngào Staff Member

  Ðề: Bài tập este - lipit

  Đợi sếp Tăng vô chỉnh giùm chứ mấy bài này chỉ có đề không có đáp án :D
 7. sweet_dream4818

  sweet_dream4818 Giấc mơ ngọt ngào Staff Member

  Ðề: Bài tập este - lipit

  Bạn buồn buồn,ngứa tay post lên cho mấy bác giải chơi,bác nào LTDH rồi thì vào làm thử nhé,chơi chơi thôi í mà

  Bài 1: Đề thi đại học khối A -2007 : Mệnh đề không đúng là:
  A. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.
  B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.
  C. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.
  D. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.
  Bài 2:Đề thi cao đẳng 2007 : Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O =16)
  A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
  Bài 3:Đề thi cao đẳng 2007: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là
  A. CH3COOCH=CH-CH3. B. HCOOCH=CH2.
  C. CH3COOCH=CH2. D. HCOOCH3

  Bài 4:Đề thi đại học khối B 2008 : Este X có các đặc điểm sau:
  - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;
  - Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có
  số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).
  Phát biểu không đúng là:
  A. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.
  B. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.
  C. Chất Y tan vô hạn trong nước.
  D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O.
 8. zero_flyer

  zero_flyer New Member

  Ðề: Bài tập este - lipit

  chắc ko ai trả lời đâu, tội nghiệp cô bé tự kỉ rồi =))
 9. sweet_dream4818

  sweet_dream4818 Giấc mơ ngọt ngào Staff Member

  Ðề: Bài tập este - lipit

  Haizz,bạn kia ko giải thì thôi sao vô la lối mình tự kỉ,vài bữa gặp cho biết tay,ai giải thì giải nhá,tên này chơi DotA dữ quá í mà :))
 10. tuxedomatna

  tuxedomatna New Member

  Ðề: Bài tập este - lipit

  Đúng không mày ????.................................................
 11. giahuymobile63

  giahuymobile63 New Member

  Thông tin của anh/chị rất hữu ích, đánh dấu khi nào có time sẽ châm cứu kĩ hơn...


  --------
  Gia Huy Mobile: Chuyên cung cấp điện thoại SmartPhone uy tín, giá rẻ nhất Hà Nội.
 12. gangtay_tattoo_090

  gangtay_tattoo_090 New Member

  RẤT CÁ TÍNH DÀNH CHO DÂN PHƯỢT

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  THÚ VI KHI MANG CHƠI THỂ THAO

  [​IMG]


  VÀ BẠN CÓ THỂ MANG ĐI CHƠI,CHỐNG NĂNG,ĐI BAR,CAFE,HALOWEEN....

  Giá bán lẻ 90k/cặp
  Liên hệ:
  Facebook GĂNG TAY HÌNH XĂM
  ĐT:0907.06.04.30

  QUẬN 4,8,1,GÒ VẤP,THỦ ĐỨC - TP.HCM

  SHIP TOÀN QUỐC ORDER TỪ 2 CẶP TRỞ LÊN NHÉ!

  BẠN NÀO Ở NHA TRANG THÌ LH: https://www.facebook.com/tranthi.ngocbich.75
  SĐT: 0169 265 4026

  CẦN THƠ THÌ LH: https://www.facebook.com/johny.bui.1
  SĐT: 0929214943

Chia sẻ trang này